Resursfördelning!

080124a.jpg

Det gäller att fördela hushållets resurser på ett rättvist sätt. Hm…?

Och så ytterligare ett kapitel i ämnet Karlssons underliga sovställningar. (Det är möjligen ingen som tycker att jag är tjatig? Skulle så vara fallet så skiter jag i det, för det är MIN blogg! 😉 )

080124b.jpg