Det är DEN årstiden nu!

Alltså den årstiden när man riskerar att, lite var som helst, stöta på förvirrade fjolårs(älg)kalvar och älgkor med akut förlossningspsykos.

För andra dagen i rad har jag sett älg alldeles inpå huset; igår morse en fjolårskalv och alldeles nyss en ko med fjolårskalv. Hon kanske försöker omplacera den till oss, innan hon ska gå in i förlossningspsykosen, vem vet?

090520A

I-landsdilemma

Efter att en gång för alla ha dissat Facebook och bestämt mig för att INTE delta i det spektaklet har jag nu börjat tvivla. I tidernas begynnelse, när Facebook var ganska nytt, registrerade jag mig men sedan har det inte hänt något mer och jag har aldrig ”gjort” något. Det är säkert minst ett år sedan jag över huvud taget var där.

Men nu… kanske? Loggade in och såg att jag hade en del förfrågningar från både kända och okända

Vad är så bra med Facebook (förutom att man kanske kan hitta sina gamla klasskamrater som man inte har något större behov av att återuppta kontakten med)?

Jag behöver minst tre bra argument, kom igen nu!