Våga fråga

Dagens ”våga fråga” på Rix Morron-Zoo handlar om påsken, varför den hamnar där den hamnar, tidsmässigt alltså? Det har väl de flesta undrat, och jag har inte hört svaret ännu. Men jag har hört förklaringen ett flertal gånger tidigare och kommer aldrig ihåg den från gång till annan. Om man läser nedanstående (hämtat från Wikipedia) är det kanske inte så konstigt att man glömmer? 🙂

Tidpunkten för påskens firande har varierat. Enligt judisk kalender (som är en månkalender) firas påsken den 14:e dagen i vårmånaden Nisan, då det alltid är fullmåne. De kristna började snart att flytta påskfirandet till påföljande söndag, den dag de menar att Jesus uppstod. Vid Första konciliet i Nicaea år 325 beslöts att påskdagen alltid skall infalla första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

Ett nytt problem uppstod dock genom övergången från den julianska till den gregorianska kalendernortodoxa kyrkorna höll fast vid den julianska kalendern (så kallade under 1500- till 1700-talen. En stor del av de gammalkalendarister), och för kyrkoenhetens skull beslöts att alla ortodoxa kyrkor skulle fira påsken efter juliansk kalender, även om några i övrigt följer den gregorianska kalendern. Resultatet är att påsken i ortodoxa kyrkor vanligen infaller på annat datum än i övriga kyrkor.

Många kloka män har tillbringat oerhört mycket tid åt att konstruera en tillförlitlig påsk-kalender, men de flesta försök har lämpat sig föga åt datorisering. En sådan algoritm, utvecklad av den tyske matematikern Karl Friedrich Gauss, Gauss’ påskformel (de:Wiki), låter sig emellertid ganska enkelt överföra till en tämligen kompakt datoralgoritm. Ett försök till detta finns här: Påskformeln i TurboPascal Enligt denna formel är tidigaste datum för påskdagen den 22:a mars, och sista möjliga datum är den 25 april. Senast påskdagen inföll 22 mars var 1818, och nästa gång blir 2285. Senast påskdagen inföll 25 april var 1943, och nästa gång blir 2038.

Lite förenklat kan man säga att Påskdagen infaller första söndagen efter den fullmåne som infaller på eller närmast efter vårdagjämningen (21 mars)